How to Cook Frozen Mochi – ramen RAIJIN

How to Cook Frozen Mochi